Enter your keyword

Stanowiska Wykonawcze

Stanowiska Wykonawcze

Realizujemy rekrutacje wyższego i średniego szczebla dla generalnych wykonawców i pozostałych firm wykonawczych zaangażowanych w projekty dla takich branż jak: infrastruktura (drogi, kolej, gaz), budownictwo przemysłowe i energetyczne, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, budownictwo hydrotechniczne.

Aktywnie prowadzimy rekrutacje na takie stanowiska jak:

  • Dyrektor Pionu
  • Dyrektor Kontraktu
  • Kierownik Budowy
  • Kierownik Robót Branżowych (roboty elektryczne, sanitarne, drogowe, kolejowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, etc).
  • Inżynier Projektu
  • Inżynier ds. Kosztów
  • Specjalista ds. Roszczeń
  • Koordynator Projektu