Enter your keyword

Kadra Zarządzająca i Managerska

Kadra Zarządzająca i Managerska

Prowadzimy rekrutacje executive search na najwyższe stanowiska w firmie, przede wszystkim skoncentrowane na zarządzaniu przedsiębiorstwem i działami operacyjnymi. Mamy doświadczenie w rekrutacjach dla wiodących międzynarodowych firm deweloperskich, wykonawczych i projektowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek samorządowych, a także firm produkcyjnych i handlowych.

Przykładowe rekrutacje składające się na doświadczenia Konsultantów EPCM:

 • Prezes Zarządu
 • Dyrektor Pionu
 • Business Development Director
 • Dyrektor dz. Nieruchomości i Środowiska
 • Dyrektor Techniczny
 • Dyrektor Operacyjny
 • Dyrektor Projektu
 • Dyrektor dz. Developmentu
 • Dyrektor Kontraktu
 • Dyrektor Produkcji
 • Dyrektor dz. Administracji
 • Z-ca Dyrektora Technicznego